deskundigheid en kwaliteitsborging


Op zoek naar een doeltreffende manier voor het implementeren van innovatieve onderwijsontwikkelingen, zoals blended learning of flexibilisering van hoger onderwijs? Staat er een accreditatie van uw hbo-opleiding voor de boeg? Bevindt uw onderwijsorganisatie zich in een transitie waarbij het verbeteren van uw huidige organisatie- en onderwijskundige structuren en onderliggende processen op de agenda staan? Gaby Guzman is uw partner in onderwijs verandertrajecten op maat.Als onderwijs- en examenexpert met ruim twintig jaar ervaring ben ik volledig thuis in de vele facetten van onderwijsontwikkeling, -voering en -innovatie.   

 

Mijn bagage bestaat uit de nodige pedagogische en didactische vaardigheden: twee hbo-opleidingen, BKE en SKE gecertificeerd, getraind in o.a. blended learning, leerwegonafhankelijk toetsen en Tuning Method. 

 

Wat kan ik voor u betekenen? 

  • Begeleiding van onderwijs verandertrajecten: Als projectleider ben ik verantwoordelijk geweest voor de implementatie en verbetering van bedrijfs- en examenprocessen van examenbureau's en examencommissies.  
  • Begeleiding bij accreditatietrajecten: Ruime ervaring in de begeleiding van teams bij accreditatietrajecten, waaronder: aanvraag experiment leeruitkomsten, Toets nieuwe opleiding en Toets bestaande opleiding. Al deze accreditatietrajecten zijn met succes afgerond.  
  • Uitvoering van interne audits: Onafhankelijke assessments in de vorm van quick scans tot volledige audits. 
  • Ontwikkeling van beleidsstukken en exameninstrumentarium: Ruime ervaring in de ontwikkeling van examenbeleid, examenplannen en exameninstrumentarium.  
  • Ontwikkeling van leeruitkomsten: Getraind in de tuning methode en ervaren in de formulering van leeruitkomsten.   
  • Kwaliteitsborging: Ruime ervaring als lid van examencommissies bij verschillende hogescholen en in het bewaken van de kwaliteit van examenprocessen. 
  • Ontwikkeling van curricula en lesmateriaal: Ruime ervaring in de ontwikkeling en alignment van onderwijseenheden en daarbij behorend lesmateriaal.  
  • Docentschap: Ik ben inzetbaar als docent voor verschillende vakken, waaronder ideeontwikkeling, film en mediageschiedenis, mediatheorie en ethiek.  
  • Ontwikkeling van trainingen op maat: Diverse lezingen, trainingen en workshops ter bevordering van de deskundigheid van docenten en leden van examenbureaus en examencommissies.  
  • Realisatie van onderwijs evenementen op maat: Conceptualisatie en realisatie van onderwijs evenementen zoals afstudeershow's, congressen, prijsuitreikingen, studiedagen, introductiedagen, etc 


"Gaby is enthousiast en inspirerend en is in staat om met veel geduld haar passie voor onderwijs in het algemeen en toetsing in het bijzonder over te brengen op onze docenten. Zij heeft affiniteit met onze creatieve docenten en respect voor hun expertise vanuit het beroepenveld. Gaby weet precies de middenweg te vinden tussen de inbreng van de docenten en vastgelegde beoogde leerresultaten.

Gaby heeft een significante bijdrage geleverd aan het nieuwe curriculum van onze filmopleiding, juist door de inbreng van docenten op zo’n manier te kanaliseren dat ze deze kon verwerken in de leeruitkomsten en ze het juiste gewicht kon geven in de toetsing.

Gaby heeft deelgenomen aan een aantal accreditaties waarbij het altijd een plezier is om met haar te werken vanwege haar hoge tempo, verbeterdrang en betrouwbaarheid."

 

Juliette Groen

Hoofd Kwaliteitszorg Nederlandse Academie voor Beeldcreatie


"EuroCollege Hogeschool werkt al enige tijd samen met Gaby. In een "Learning by doing"- traject op het gebied van toetsing, examinering en de doorontwikkeling van onze onderwijs- en examenprogramma's. Gaby is niet alleen een expert, maar ook enthousiast en communicatief.

 

Hiernaast is zij sterk in het samen zoeken naar oplossingen. Oplossingen, die passen bij EuroCollege en ons concept. "Learning by doing", in een korte tijd hebben wij veel bereikt en flink bijgeleerd! Trots op Gaby!"

 

Jose van Gelder

Directeur Kwaliteitszorg en Onderwijsontwikkeling EuroCollege Hogeschool 

 

"Met Gaby heb ik trainingen 'leiderschap en ondernemen' gegeven en onder haar scherpe en prettig sturende leiding hebben we lesmateriaal, toetsen en leeruitkomsten ontwikkeld op dat vlak (NAVB, HBO fim en fotografie, 2018-heden). 

Het mooie van Gaby is is dat er veel meer achter deze ras-organisator zit dan je zou denken. Iemand die verstand heeft van onderwijs, onderwijsprocessen, accreditatie, methodiek van toetsing en ga zo maar door,

Met haar intelligentie, handigheid en sterke motivatie ontstaan er altijd scherpe gesprekken en goede resultaten. De combinatie van haar kennis van de onderwijs-inhoud en haar managerial kant, maakt dat werken met werken met Gaby altijd extra kwaliteit oplevert die ten goede komt aan de opdrachtgevers, studenten en deelnemers."

 

Frank Hoes

Academie voor Eigenzinnig Leiderschap

Trainer, publicist, coach, lecturer


"Gaby heeft goed richting en leiding gegeven aan het project. Sterke punten zijn haar doelgerichtheid en vastberadenheid. Ook is Gaby communicatief en geordend. Er is een sterke beweging vooruit en Gaby heeft er duidelijk plezier in om een project zo te leiden. Prettig voor mij in de samenwerking was dat Gaby echt graag de feedback en suggesties wilde horen; ze verwerkte deze ook bijna altijd in een verbeterde versie. De samenwerking verliep vlot, prettig en succesvol. Wat mij betreft een mooie win-win voor alle betrokkenen, met dank aan Gaby voor haar inzet en betrokkenheid."

 

 

Mw. Drs S.B. Maas-Buckert

Coördinator PGO-project EuroCollege Hogeschool